.-AÁBCČDĎEĚFGHIÍJKLMNOÖPQRŘSŠTUÚÜVWXÝZŽ124
V/0285V/0286V/0287