.-AÁBCČDĎEĚFGHIÍJKLMNOÖPQRŘSŠTUÚÜVWXÝZŽ124
V/0005V/V/0007
 objevují pokusy o zneužívání a falšování toponymickych fakt na podporu revanšísmu, je naléhavé třeba postavit proti těmto snahám hráz kritického využití všech dat historické toponymiky pro osvětlení hospodářských, kulturních, sociálních a národnostních dějin našich zemí ve středověku a vyvrátit tak historické kořeny idejí ,,věcného německého prostoru
Miloš Dokulil
 

Místní jména v Čechách

jejich vznik, původní význam a změny

Antonín Profous
Dodatkový V. díl zpracovali Jan Svoboda a Vladimír Šmilauer