.-AÁBCČDĎEĚFGHIÍJKLMNOÖPQRŘSŠTUÚÜVWXÝZŽ124
I/0677I/0678I/0679