.-AÁBCČDĎEĚFGHIÍJKLMNOÖPQRŘSŠTUÚÜVWXÝZŽ124
I/0662I/0663I/0664