.-AÁBCČDĎEĚFGHIÍJKLMNOÖPQRŘSŠTUÚÜVWXÝZŽ124
I/0206I/0207I/0208